Administratie, Accountancy, Fiscale en financiele advisering, Een persoonlijke benadering, oprechte betrokkenheid en interesse in uw onderneming. Wij gaan door waar anderen stoppen.

Accountancy   beheersing van de processen

Als je weet wat je wilt bereiken, moet je, om daar te komen, eerst bepalen waar je nu staat om daarna vast te stellen welke koers je moet varen. Actuele en objectieve financiële informatie is daarom van essentieel belang. Jaarrekeningen, tussentijdse cijfers, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen zijn de basis voor een toekomstgericht beleid.
Om te zorgen dat u tijdig bij kunt sturen, geven wij u constant de actuele informatie: geen rijstebrij aan cijfers maar praktische informatie.

Zonder uitputtend te zijn kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u verrichten.

  • Samenstellen van jaarrekeningen
  • Opmaken van tussentijdse cijfers
  • Opstellen van kengetallen en Managementinformatie en vergelijken met de branche
  • Adviseren en toetsen van de inrichting en werking van de administratieve organisatie